Verk i betong och järn

Kamelen Elihu
Lekskulptur i betong

Porträtt av kamel
Betong

"Runsten med dam"
Röd betong
80x40 cm

"Runsten med herre"
Röd betong
80x40 cm

"Skuggdans 1"
Järn
70x50 cm

"Skuggdans 2"
Järn
70x50 cm

"Lilla trumslagarflickan"
Betong
60x45 cm

"Kai"
Betong med kolteckning
70x30 cm

"Baba"
Betong med kolteckning
70x30 cm

Annika Heed
Domänvägen 13, 192 73 Sollentuna
Tel: 0738-26 22 54
Epost: annikaheed@hotmail.com