Skulptur och dess skuggor

Det gäller att upphöja det sagda till tecken.

Skuggan är den förtätade form som förtydligar det som ger dess bild

Små dansare i järn
Höjd ca 30 cm

Små dansare i järn
Höjd ca 30 cm

"Dansare "
Trä
70X60 cm
"Dansare"
Trä
70x60 cm
"Järnarbetare"
Trä
200x70 cm
"Järnarbetare"
Trä
200x70 cm
"Rumsgestaltning, Forsbacka bruk"
Annika Heed
Domänvägen 13, 192 73 Sollentuna
Tel: 0738-26 22 54
Epost: annikaheed@hotmail.com